• افغانستان کنترل‌ حریم‌فضایی اش را پس از ۲۶ سال مجددا به دست گرفت

    شاه حسین‌ مرتضوی، معاون‌ سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد یک سیستم رادار پیشرفته در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل، پایتخت افغانستان با حضور محمد اشرف غنی، رئيس جمهور این کشور افتتاح شده است. وی گفت: با استفاده از این سیستم کنترل حریم فضایی کشور که از اردیبهشت ۱۳۹۲ (آوریل۱۹۹۲) به دست […]
    • ۶ روز پیش
    • 0